Xem hoặc download
  Lịch thi cho các phòng thi Đánh giá Năng lực
  Lịch thi cho các phòng không thi Đánh giá Năng lực
  Bản đồ đến hội đồng thi
  Sơ đồ khu vực thi
 
 
Nhập họ và tên:
 
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.    Tel: (84.4) 37547506     Fax: (84.4) 37546765
Email: news_ueb@vnu.edu.vn
Website:
http://ueb.edu.vn   -   http://ueb.vnu.edu.vn